04/12/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Vị Thủy: Tổ chức hội nghị "Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012"
 62
 11/10/2021
Ảnh: Ông Nguyễn Văn Kính – Chủ tịch UBND xã Vị Thắng phát biểu tham luận tại hội nghị

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Kính – Chủ tịch UBND xã Vị Thắng phát biểu tham luận tại hội nghị

Ngày 05/10/2021, huyện Vị Thủy tổ chức Hội nghị "Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012" tại hội trường UBND huyện.

Chủ trì hội nghị ông Nguyễn Văn Vui – Bí thư huyện Ủy – Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, cùng tham dự có ông Lê Trung Kiên – Phó chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang; ông Nguyễn Thanh Thuấn - Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND huyện; ông Huỳnh Văn Trắng - Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Trương Trần Trọng Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Chi cục Thuế khu vực I, cùng các đại diện Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Đại diện HTX Tân Long, HTX Thuận Tiến, HTX nông nghiệp Vị Thủy 1, HTX Hai Huynh, HTX Thanh Tú.

Nội dung hội nghị gồm: Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012; Báo cáo phát biểu thuận  lợi, khó khăn, trong quản lý các HTX Nông nghiệp trên địa bàn; Phát biểu tham luận của Chủ tịch UBND một số xã tiêu biểu và đại diện các HTX tham dự Hội nghị; Khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ 13 và Phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế tập thể năm 2020 và cuối cùng là phát biểu chỉ đạo của tỉnh và huyện.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX, kinh tế tập thể trên địa bàn huyện đã có bước chuyển biến rõ nét, kết quả đạt được rất phấn khởi. Tính từ năm 2001 đến nay, huyện duy trì và phát triển mới 49 tổ hợp tác với 496 thành viên và 26 HTX hoạt động hiệu quả với 850 thành viên, vốn góp trên 8 tỷ đồng. Doanh thu bình quân của 26 HTX trung bình là 400 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân từ 100-150 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân của thành viên từ 17-22 triệu đồng/năm, giúp ổn định kinh tế cho xã viên trong HTX. Ngoài ra, toàn huyện hiện có 07 sản phẩm OCOP, trong đó 06 sản phẩm OCOP là của HTX. Có thể thấy, kinh tế tập thể đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của huyện, phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Trong những năm qua, huyện đã tranh thủ từ nhiều nguồn vốn hỗ trợ các HTX đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, kết quả có 4 HTX được hỗ trợ với tổng vốn đầu tư là 10.488 triệu đồng (trong đó vốn đối ứng của HTX 20%). Ngoài ra, còn hỗ trợ cho 10 HTX tiếp cận các nguồn vốn vay với số tiền trên 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện cũng có các chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, đầu tư; tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực,… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác và HTX.

Qua tổng kết, Ủy ban nhân dân huyện đánh giá những mặt đạt được và rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, làm cơ sở tiếp tục chỉ đạo phát triển các mô hình kinh tế tập thể với mục tiêu đến năm 2030 phát triển mới thêm 10 HTX, xây dựng 04 mô hình HTX kiểu mới và 08 HTX điển hình tiên tiến, xây dựng 05 sản phẩm OCOP, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX và tổ hợp tác trên địa bàn huyện, nâng mức doanh thu và lãi bình quân của của các HTX và tổ hợp tác năm sau luôn cao hơn năm trước, thu nhập của người lao động ngày càng cao đảm bảo đời sống và từng bước vươn lên khá, giàu và thu hút đông đảo người dân tham gia vào các mô hình tổ hợp tác và HTX trên địa bàn huyện.

Hình ảnh khác của hội nghị

Ảnh: Ông Nguyễn Thành Lâm – Chủ tịch HĐQT HTX Vị Thủy 1 phát biểu tham luận tại hội nghị

Ảnh: UBND huyện Vị Thủy khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ 13 và Phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế tập thể năm 2020

Ảnh: Ông Lê Trung Kiên – Phó chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ảnh: Ông Trương Trần Trọng Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo cấp trên

 

Phạm Thị Kiều My- VCKT xã Vĩnh Trung

Ý kiến bạn đọc