02/08/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Đẩy mạnh công tác phối hợp trong công tác Khuyến nông
 78
 20/07/2021
Lễ Ra mắt Mô hình “Biến rác thải ủng hộ quỹ phòng, chống dịch covid-19”

Lễ Ra mắt Mô hình “Biến rác thải ủng hộ quỹ phòng, chống dịch covid-19”

Ngày 9/7/2020, Tổ Kỹ thuật nông nghiệp phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Biến rác thải ủng hộ quỹ phòng, chống dịch covid-19” và lồng ghép phổ biến Mô hình rau an toàn cho các hội viên phụ nữ tại Nhà Văn hóa khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh. Tham dự buổi ra mắt mô hình có 7 hội viên hội Phụ nữ.

Theo đó, sau khi ra mắt Mô hình “Biến rác thải ủng hộ quỹ phòng, chống dịch covid-19”. Tổ kỹ thuật đã lồng ghép phổ biến mô hình rau an toàn cho các hội viên phụ nữ của Phường. Nội dung buổi phổ biến đã giúp các hội viên thay đổi thói quen canh tác truyền thống đã hình thành từ lâu, từng bước đẩy mạnh sản xuất rau theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm rau sạch có chất lượng sẽ đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp. Điều quan trọng nữa là sẽ làm thay đổi nhận thức người nông dân từ tập quán sản xuất nông nghiệp theo kiểu truyền thống sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương pháp canh tác mới hiệu quả, thúc đẩy phát triển nông nghiệp ven đô thị theo hướng bền vững.

Qua buổi phổ biến Mô hình rau an toàn giúp các hội viên phụ nữ tiếp tục quảng bá các sản phẩm rau an toàn từ mô hình hiệu quả, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Phường V đã nhân rộng được hai mô hình sản xuất an toàn trên địa bàn. Điều này, góp phần nâng cao nhận thức hội viên phụ nữ nói riêng, người dân nói chung trong sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm./.

Khưu Thị Hồng Lam
KN phường V, Tp. Vị Thanh

Ý kiến bạn đọc