26/09/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh: cấp vật tư hỗ trợ mô hình sản xuất lúa phục vụ vụ lúa Thu đông năm 2021
 163
 14/07/2021
Nông dân khu vực 1, phường IV nhận giống và vật tư

Nông dân khu vực 1, phường IV nhận giống và vật tư

Ngày 30/6/2021, Phòng kinh tế thành phố Vị Thanh phối hợp với Tổ kỹ thuật Nông nghiệp tổ chức cấp vật tư mô hình canh tác lúa tiên tiến áp dụng kỹ thuật tưới ướt khô xen kẽ, nhằm hạn chế đỗ ngã, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn phường IV, thành phố Vị Thanh, vụ lúa Thu Đông năm 2021.

Đây là vụ thứ 2 trong năm 2021 nông dân phường IV, thành phố Vị Thanh nhận được hỗ trợ giống lúa và vật tư từ Phòng kinh tế thành phố Vị Thanh phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Tham gia thực hiện mô hình canh tác lúa tiên tiến áp dụng kỹ thuật tưới ướt khô xen kẽ, nhằm hạn chế đỗ ngã, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm có 23 hộ dân tại  khu vực 1, phường IV với diện tích 23,51 ha.

Các hộ tham gia mô hình  được hỗ trợ 50% giống lúa OM 18 và 50% phân bón (còn lại do dân đối ứng), đồng thời khi tham gia mô hình phải áp dụng sạ hàng, sạ thưa mật độ gieo sạ 8,0 kg giống/1000 m2 và phải đảm bảo sạ đúng theo lịch xuống giống của ngành nông nghiệp..

Mục đích của việc hỗ trợ giống và vật tư nhằm giúp cho người dân thay đổi tập quán sản xuất truyền thống, hướng người dân thực hiện đồng bộ quy trình kỹ thuật tiên tiến từ khâu giống, làm đất, chăm sóc, quản lý đến khâu thu hoạch, liên kết sản xuất. Hình thành vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, tạo điều kiện để đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và nông dân và về năng suất, chất lượng, giá trị hàng hóa nhằm tăng thu nhập cho người dân.

Nông dân nhận giống và vật tư

Nguyễn Thị Tuyết Trinh
KN phường IV, Tp. Vị Thanh

Ý kiến bạn đọc