28/09/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Trang văn nghệ
Thơ: Người viên chức khuyến nông
 1063
 07/09/2022

Chúng tôi là viên chức khuyến nông

Giúp đỡ nông dân chuyện ruộng đồng

Tư vấn chăn nuôi an toàn dịch

Phát triển mô hình thu nhập cao

Xây dựng nông thôn luôn phát triển

Đảm bảo ấm no đến mọi nhà

Công nghệ, thông tin sản xuất mới

Đưa đến nông dân sớm thực hành

Chỉ tiêu nông nghiệp luôn giữ vững

Xứng đáng nghề nông của tỉnh mình

Đưa thêm tiến bộ vào sản xuất

Liên kết doanh nhân kiếm đầu ra

Nông thôn phát triển nguồn hạnh phúc

Xã hội phồn vinh có khuyến nông

Phải đưa nông nghiệp mao tiến tới

Tạo vững lòng tin đến nông dân.

Trần Minh Lan
Trạm Khuyến nông thành phố Vị Thanh

Ý kiến bạn đọc