08/08/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Trang văn nghệ
Thơ: Chiến sĩ Khuyến nông
 672
 20/07/2021

Viên chức Khuyến nông là chiến sĩ

Giúp nông thôn đổi mới đẹp giàu

Nghề Khuyến nông tuy cực mà vui

Học ở trường, học cả nông dân

Nhớ thời chiến, anh em đổ máu

Ở thời bình thì cực vẫn vui

Theo ý Đảng ta cần đánh giặc

Giặc thiên tai, dịch bệnh nghề nông

Từ trồng trọt, chăn nuôi , thủy sản

Phát triển nông thôn, đổi mới hơn

Theo ý Đảng quyết không dừng bước

Làm dân thương, như bộ đội cụ hồ

Đối với dân hết mực trung thành

Phải phấn đấu Việt Nam tiến tới

Sánh cường quốc như lời bác dạy

Mới hoàn thành nhiệm vụ khuyến nông.

Trần Minh Lan
Trạm Khuyến nông thành phố Vị Thanh

Ý kiến bạn đọc