04/12/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Sản phẩm tư vấn dịch vụ khuyến nông
Bảng giá các sản phẩm của Điểm Tư vấn dịch vụ Khuyến nông
 639
 17/12/2020
BẢNG BÁO GIÁ MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ TẠI ĐIỂM TƯ VẤN – DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG ( Áp dụng từ  Ngày  20  tháng  12  năm 2020 của Điểm Tư vấn – Dịch vụ Khuyến nông)

 

Địa chỉ liên hệ:

1.Phòng Thông tin - Tư vấn Dịch vụ - ĐT: 0909.973747 ( Thảo)

 hoặc 02933.878.873;

2. Trạm Khuyến nông TX. Long Mỹ - ĐT: 02933.871.780;

3. Trạm Khuyến nông TX. Ngã Bảy - ĐT: 02933.868.144;

4. Trạm Khuyến nông Huyện Vị Thủy - ĐT: 02933.571.612;

5. Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh - ĐT: 02933.877.717;

6. Trạm Khuyến nông Huyện Châu Thành A - ĐT: 02933.946.543;

7. Trạm Khuyến nông Huyện Long Mỹ - ĐT: 02933.874.959;

8. Trạm Khuyến nông Huyện Châu Thành - ĐT: 02933.948.530;

9. Trạm Khuyến nông Huyện Phụng Hiệp - ĐT: 02933.996.020.

(Đính kèm bảng giá một số sản phẩm của Điểm tư vấn Dịch vụ)

Nguyễn Đăng Khoa
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp

Ý kiến bạn đọc