29/09/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Sản phẩm tư vấn dịch vụ khuyến nông
Bảng giá một số sản phẩm của Điểm Tư vấn - Dịch vụ Khuyến nông
 1089
 16/04/2019

Trung tâm Khuyến nông trân trọng thông báo đến các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm, Trạm Khuyến nông, Tổ kỹ thuật nông nghiệp xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Một số sản phẩm hiện có và sản phẩm ký gởi tại Điểm Tư vấn – Dịch vụ cung ứng cho nông dân và niêm yết giá bán lẻ trong hệ thống như sau:

BẢNG GIÁ MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ TẠI

ĐIỂM TƯ VẤN – DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG

Địa chỉ liên hệ:

1. Phòng Thông tin - Tư vấn Dịch vụ - ĐT: 0909.973747 hoặc 02933.878.873;

2. Trạm Khuyến nông TX. Long Mỹ - ĐT: 02933.871.780;

3. Trạm Khuyến nông TX. Ngã Bảy - ĐT: 02933.868.144;

4. Trạm Khuyến nông Huyện Vị Thủy - ĐT: 02933.571.612;

5. Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh - ĐT: 02933.877.717;

6. Trạm Khuyến nông Huyện Châu Thành A - ĐT: 02933.946.543;

7. Trạm Khuyến nông Huyện Long Mỹ - ĐT: 02933.874.959;

8. Trạm Khuyến nông Huyện Châu Thành - ĐT: 02933.948.530;

9. Trạm Khuyến nông Huyện Phụng Hiệp - ĐT: 02933.996.020;

(Đính kèm chi tiết bảng báo giá một số sản phẩm của Điểm Tư vấn - Dịch vụ Khuyến nông)

Trần Thanh Thảo
Trung tâm khuyến nông

Ý kiến bạn đọc