08/08/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Danh Mục Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Được Phép Sử Dụng Và Cấm Sử Dụng Tại Việt Nam
 36
 01/08/2022
Ngày 28/12/2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, gồm có:

- Thuốc sử dụng trong nông nghiệp: 1.628 hoạt chất với 3.998 tên thương phẩm (hiện hành là 1.795 hoạt chất với 4.153 tên thương phẩm). Cụ thể:

 - Thuốc trừ sâu: 660 hoạt chất với 1563 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ bệnh: 617 hoạt chất với 1377 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ cỏ: 245 hoạt chất với 698 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ chuột: 9 hoạt chất với 36 tên thương phẩm.

+ Thuốc điều hòa sinh trưởng: 53 hoạt chất với 158 tên thương phẩm.

+ Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ ốc: 31 hoạt chất với 152 tên thương phẩm.

+ Chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ mối: 14 hoạt chất với 20 tên thương phẩm (hiện hành là 15 hoạt chất với 25 tên thương phẩm).

- Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

- Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 9 tên thương phẩm (hiện hành là 10 tên thương phẩm).

- Thuốc sử dụng cho sân golf (gồm thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc điều hòa sinh trưởng): 04 hoạt chất với 04 tên thương phẩm.

- Thuốc xử lý hạt giống (gồm thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh): 22 hoạt chất với 29 tên thương phẩm (hiện hành là 28 tên thương phẩm).

- Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, gồm:

- Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.

- Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

- Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

- Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 11/02/2022, thay thế Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 9/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

 (Đính kèm nội dung Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT )

Đồng Thị Phượng
Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc