20/04/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
TTKN: Tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 9 năm 2020
 372
 08/09/2020

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật, các văn bản liên quan đến cán bộ, viên chức của đơn vị, ngày 31/8/2020 tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ TTKN tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 9 năm 2020.

Tham dự buổi sinh hoạt có Võ Xuân Tân- Bí Thư chi bộ, Giám đốc TTKN; Ông Lê Minh Thắng, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở cùng 29 viên chức tại văn phòng TTKN.

Viên chức dự họp đã được nghe báo cáo viên triển khai các văn bản pháp luật sau: Nghị quyết 10/2020/NQ-HDND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Thông tư số 09/TT-BNN ngày 24/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách chính sách hỗ trợ Bảo hiểm nông nghiệp; Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Chỉ thị 1371/CT-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về Tăng cường giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Thông tư 18/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công thương Quy định phát triển dự án và hợp đồng mua, bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời,…

Bên cạnh đó Công đoàn cơ sở lồng ghép triền khai một số nội dung của hoạt động công đoàn như: Công văn số 75/CĐVC ngày 25/8/2020 của Công đoàn viên chức tỉnh Hậu Giang về việc vận động đoàn viên, CBCCVCNLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone; Công văn số 76/CĐVC ngày 26/8/2020 của Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; Công văn số 69/CĐVC ngày 13/8/2020 của Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang về việc Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn lao đổng tỉnh và và Công ty Cổ phần MUTOSI; Công văn số 77/CĐVC ngày 31/8/2020 của Công đoàn viên chức tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và phúc lợi Agape ....

Tại buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật các cán bộ, viên chức đưa ra các ý kiến trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào do Công đoàn phát động.

Trong buổi sinh hoạt này Ông Lê Minh Thắng – Phó Chủ tịch CĐCS Trung tâm Khuyến nông đã đánh giá tình hình hoạt động công đoàn cơ sở tháng 8 và triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 9/2020.

Phát biểu tại buổi họp Ông Võ Xuân Tân – Giám đốc TTKN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đề nghị viên chức nghiên cứu thực hiện tốt các nội dung đã triển khai. Đặc biệt đ/c Tân nhấn mạnh đề nghị tất cả viên chức hệ thống Khuyến nông cần nghiên cứu kỹ nội dung Nghị quyết 10/2020/NQ-HDND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Thông qua buổi sinh hoạt pháp luật đã góp phần giúp viên chức tiếp cận và áp dụng pháp luật được thuận lợi, chính xác, đồng thời giúp đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật một cách có hiệu quả.

 

Lê Minh Thắng
Trung tâm khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc