17/01/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
TTKN: Tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 8 năm 2020
 263
 21/08/2020
Ông Võ Xuân Tân - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang phát biểu tại cuộc họp

Ông Võ Xuân Tân - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang phát biểu tại cuộc họp

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật, các văn bản liên quan đến cán bộ, viên chức của đơn vị, ngày 10 tháng 8 năm 2020 tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ TTKN tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 8 năm 2020.

Tham dự có Võ Xuân Tân- Bí Thư chi bộ, Giám đốc TTKN; Ông Bành Đức Tín, Phó giám đốc TTKN, Chủ tịch công đoàn cơ sở cùng 29 viên chức tại văn phòng TTKN.

Viên chức dự họp đã được nghe báo cáo viên triển khai các văn bản pháp luật sau: Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Thông tư số 56/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính  Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp; Công văn số 564/CATTT-NCSO ngày 07/7/2020 của Cục an toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) về nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng F5-BIG-TP; Quyết định số 116/QĐ-KN-TCHC ngày 06/7/2020 của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia V/v ban hành Hướng dẫn hoạt động Khuyến nông Trung ương (thay thế Quyết định số 62/QĐ-KN-TCHC ngày 16/4/2020 của Trung tâm Khuyến nông Quóc Gia); Công văn số 1624/UBND-NCTH ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bên canh đó Công đoàn cơ sở lồng ghép triền khai một số nội dung của hoạt động công đoàn như: Công văn số 66/CĐVC ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công; 60 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân; Công văn số 65/CĐVC ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang về việc Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV;....

Tại buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật các cán bộ, viên chức đưa ra các ý kiến trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào do Công đoàn phát động.

Trong buổi sinh hoạt này Ông Bành Đức Tín - Chủ tịch CĐ, PGĐ TTKN đã đánh giá tình hình hoạt động công đoàn cơ sở tháng 7 và triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 8/2020.

Phát biểu tại buổi họp Ông Võ Xuân Tân – Giám đốc TTKN đề nghị viên chức văn phòng TTKN thực hiện tốt các nội dung đã triển khai và nghiên cứu áp dụng vào công tác chuyên môn trong thời gian tới và khẳng định đây là nội dung góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước.

 

Lê Minh Thắng
Trung tâm khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc