05/03/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Thành phố Vị Thanh: Xét duyệt dự án sản xuất thử nghiệm cấp huyện
 260
 29/09/2020
Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều - Chủ nhiệm dự án đang trình bày thông qua các nội dung dự án

Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều - Chủ nhiệm dự án đang trình bày thông qua các nội dung dự án

Ngày 07/9/2020, Hội đồng xét duyệt thành phố Vị Thanh đã tổ chức xét duyệt dự án sản xuất thử nghiệm Xây dựng mô hình sản xuất khổ qua rừng theo hướng VietGAP cung cấp nguyên liệu cho sản xuất dược liệu chất lượng cao. Dự án do bà Nguyễn Thị Thúy Kiều viên chức phòng Chuyển giao kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông làm chủ nhiệm.

Sau khi chủ nhiệm đề tài trình bày chi tiết các nội dung của dự án, các thành viên hội đồng xét duyệt với 07 thành viên đã đưa ra những nhận xét, góp ý và đánh giá cụ thể cho thuyết minh dự án dựa trên những yêu cầu như: Tính mới, tính cần thiết, mục tiêu, nội dung nghiên cứu và nơi ứng dụng của dự án. Nhìn chung, thuyết minh dự án đã đạt những yêu cầu cơ bản làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện dự án.

Ông Bạch Văn Sơn - Ủy viên phản biện 2 (Chi cục trưởng chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Hậu Giang) đang đóng góp cho các nội dung của dự án.

Các thành viên hội đồng xét duyệt yêu cầu các chủ nhiệm dự án tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung rõ ràng chi tiết hơn các vấn đề liên quan đến cách thức triển khai, phương pháp triển khai, nội dung triển khai của dự án,.... Bên cạnh đó, qua nhận xét, góp ý của các thành viên hội đồng, dự án đã được đổi tên cho phù hợp với mục đích, nội dung nghiên cứu và khả năng ứng dụng tại địa phương. 

Hội đồng đã đánh giá rất cao về tính khả thi và khả năng áp dụng của sản phẩm dự án. Đây là dự án mang tính cấp thiết, có hướng tiếp cận, nghiên cứu mới, áp dụng công nghệ hiện đại. Kết quả của đề tài vừa mang tính thực tiễn, vừa có giá trị cao trong nghiên cứu khoa học, là cơ sở để đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm giúp bà con nông dân vùng chuyên canh mía có hướng chuyển đổi cây trồng vật nuôi thích hợp. Đề tài đã được thông qua với sự đồng ý của 100% thành viên hội đồng.

Nguyễn Thị Thúy Kiều
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc