08/08/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Thị xã Long Mỹ: Tập huấn mô hình Nuôi gà đẻ trứng an toàn sinh học, gắn liên kết chuỗi giá trị và truy xuất nguồn gốc
 48
 02/08/2022
Hình ảnh lớp tập huấn

Hình ảnh lớp tập huấn

Ngày 08/7/2022, Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ phối hợp tổ triển khai mô hình thuộc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức 01 lớp tập huấn mô hình nuôi gà đẻ trứng an toàn sinh học, gắn liên kết chuỗi giá trị và truy xuất nguồn gốc với 20 học viên là nông dân trong và ngoài mô hình năm 2022 trên địa bàn thị xã Long Mỹ.

Trong buổi tập huấn, các học viên được ông Nguyễn Hoàng Chiến - phó trưởng phòng Kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh - chủ nhiệm dự án – Tổ trưởng triển khai mô hình chia sẻ và trao đổi về những kỹ xây dựng chuồng trại,chăm sóc nuôi dưỡng và cách phòng trị bệnh cho gà nhằm nâng cao kinh nghiệm trong chăn nuôi cho bà con nông dân trong và ngoài mô hình. Tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân trong và ngoài mô hình gặp gỡ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hiệu quả kinh tế, tính bền vững trong quá trình chăn nuôi và phổ biến những một số chính sách, định hướng về nông nghiệp, tuyên truyền cho nông dân nâng cao nhận thức về sản xuất gắn với tiêu thụ và bảo vệ môi trường.

Qua  lớp tập huấn về chuyển giao kỹ thuật nuôi gà đẻ trứng an toàn sinh học, gắn liên kết chuỗi giá trị và truy xuất nguồn gốc đã giúp cho 20 học viên biết về kỹ xây dựng chuồng trại,chăn sóc nuôi dưỡng và cách phòng trị bệnh cho gà đẻ để khi thực mô hình cho hiệu quả và mang lại lợi nhuận cho bà con nông dân khi tham gia mô hình.

Huỳnh Tuấn Anh
Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ

Ý kiến bạn đọc