02/08/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Thành phố Vị Thanh tổ chức hỗ trợ vật tư mô hình “mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch nông nghiệp”
 67
 14/07/2021
Nông dân tham gia mô hình nhận hoa lan

Nông dân tham gia mô hình nhận hoa lan

Ngày 30/06/2021, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp Hậu Giang phối hợp với Trạm khuyến nông thành phố Vị Thanh tiến hành cấp giống hoa lan cho hộ tham gia mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Vị Tân và xã Hỏa Tiến.

Tham gia gồm có ông Lê Minh Chiến –  Viên chức kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang; ông Đỗ Thành Phúc – Phó Trưởng trạm Khuyến nông thành phố Vị Thanh, cùng các viên chức kỹ thuật phụ trách mô hình và 02 hộ tham gia mô hình trên địa bàn xã Vị Tân và xã Hỏa Tiến.

Nhằm thực hiện tốt khả năng phát triển mô hình “Mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch nông nghiệp” hỗ trợ 250 vòi lan với một hộ dân xã Vị Tân được nhận 150 vòi lan và 01 hộ dân xã Hỏa Tiến nhận 100 vòi lan. Đây là số vật tư hỗ trợ theo mô hình “Mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch nông nghiệp” của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp Hậu Giang phân bổ cho Trạm Khuyến nông thành phố Vị Thanh thực hiện trong năm 2021. Nhằm giúp cho người dân nâng cao giá trị sản phẩm thu nhập và thu nhập cho người sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm, khôi phục và phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp Hậu Giang hỗ trợ 50% chi phí vật tư và 50% còn lại do hộ đối ứng. Sau khi nhận hoa lan, hộ dân được viên chức kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, ghi chép sổ sách tình hình sinh trưởng của hoa lan.

Nhằm từng bước nhân rộng các mô hình nông nghiệp kết hợp làm du lịch với qui mô rộng hơn tạo ra lượng hàng hoá lớn, đa dạng hơn để thu hút du khách, thỏa mãn về nhu cầu vật chất, phát triển du lịch tại địa phương nhiều hơn và tinh thần ngày càng cao của người dân.

Trần Thị Kim Cương
Trạm Khuyến nông thành phố Vị Thanh

Ý kiến bạn đọc