02/08/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Hậu Giang: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông qua Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2)
 455
 02/02/2021
Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Ngày 27-1 - 2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên chủ trì buổi họp Hội đồng thẩm định Chương trình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021- 2025 (lần 2).

Tham dự Hội đồng thẩm định gồm lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Công Thương và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đơn vị trực tiếp tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang xây dựng Chương trình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025.

Tại buổi họp các thành viên Hội đồng thẩm định nghe Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày dự thảo Chương trình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, một số nội dung mà Hội đồng thẩm định đề nghị điều chỉnh tại cuộc họp thông qua lần 1 vào ngày 3/9/2020.

Đại diện các thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu thống nhất thông qua Chương trình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và đề nghị đơn vị tiếp tục bổ sung một số nội dung như đánh giá hiệu quả 5 năm hoạt động Khuyến nông, số liệu diện tích, qui mô, số hộ cụ thể trong chương trình,...

Qua nghe báo cáo về dự thảo chương trình và ý kiến góp đóng của các thành viên, ông Trương Cảnh Tuyên thống nhất thông qua Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và lưu ý thêm một số nội dung về phần xây dựng và nhân rộng mô hình trong lĩnh vực trồng trọt; phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp và khuyến nông đô thị; xây dựng và nhân rộng các mô hình lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản. Phần kinh phí thực hiện đã được thống nhất. Phần tổ chức thực hiện, cần cụ thể từng sở, ngành; đồng thời bổ sung UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể. Khi hoàn chỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện chương trình và xin ý kiến thành viên UBND tỉnh.

Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021-2025 là định hướng chung công tác Khuyến nông tỉnh Hậu Giang trong 5 năm, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững với quy mô sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng cao, thông qua các mô hình khuyến nông từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, sơ chế và chế biến, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chủ động, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn trước thiên tai; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt cao hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, hỗ trợ thực hiện tốt đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các chương trình, đề án, dự án trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dưng nông thôn mới, đô thị hóa nông thôn và hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh Hậu Giang.

 

Nguyễn Đăng Khoa
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp

Ý kiến bạn đọc