21/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
TTKN&DVNN: Họp bàn về dự án “Xây dựng mô hình cung ứng dịch vụ cơ giới hoá trong nông nghiệp”
 71
 10/07/2024
Ông Võ Xuân Tân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang kết luận chỉ đạo cuộc họp

Ông Võ Xuân Tân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang kết luận chỉ đạo cuộc họp

Ngày 5/7/2024, Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp về triển khai và định hướng dự án “Xây dựng mô hình cung ứng dịch vụ cơ giới hoá trong nông nghiệp”.

Thành phần làm việc gồm có đồng chí Võ Xuân Tân – Phó Giám đốc Sở, BGĐ Trung tâm Khuyến nông và DVNN và cùng 30 thành viên dự kiến của Tổ cung ứng dịch vụ cơ giới hoá thuộc dự án “Xây dựng mô hình cung ứng dịch vụ cơ giới hoá trong nông nghiệp”.

Với nội dung xoay quanh vấn đề kiến thiết một Tổ, Đội chuyên nghiệp để cung ứng dịch vụ cơ giới đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp từ khâu làm đất đến thu hoạch cho nông dân trong tỉnh Hậu Giang và dần phát triển sang các tỉnh lân cận. Qua đó, đã xác định nhiệm vụ cụ thể của Tổ cung ứng dịch vụ cơ giới hoá, định hướng cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý, vận hành, tổ chức cung ứng dịch vụ cơ giới hoá trong thời gian tới.

Ông Võ Xuân Tân – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến chỉ đạo: “Cung ứng dịch vụ cơ giới hoá là một nhiệm vụ đột phá bước đầu của ngành Khuyến nông Hậu Giang và dần xây dựng, phát triển thành Trung tâm cung ứng dịch vụ cơ giới hoá khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.  Do đó, nhiệm vụ cấp thiết hiện nay của ngành Khuyến nông là xây dựng và hình thành Tổ cung ứng dịch vụ cơ giới hoá chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí và tăng thu nhập cho nông dân tỉnh nhà, định hướng theo con đường “Công nghiệp hoá”, “Hiện đại hoá”.

Lê Minh Tân - Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang.

Ý kiến bạn đọc