23/09/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Phụng Hiệp: BQL dự án VnSAT tham vấn cộng đồng tổ chức nông dân vùng dự án VnSAT Hậu Giang
 38
 08/09/2020
Ảnh: Quang cảnh buổi tham vấn

Ảnh: Quang cảnh buổi tham vấn

Ngày 27/8/2020 tại hội trường Ủy ban xã Bình Thành, Ban Quản lý dự án VnSAT làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Mỹ B về việc tham vấn tổ chức đại diện nông dân/HTX/vùng dự án (lần 2) khi các tiểu dự án có Quyết định phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật của các cơ quan chức năng.

Đến dự có ông Nguyễn Thiện Hòa – Chi cục Trưởng Chi cục PTNT;  Bà Lê Thị Tuyết Nhung – Cán bộ Chi Cục Bảo vệ thực vật; ông Nguyễn Thanh Hiền - Cán bộ BQL dự án VnSAT; ông Phạm Văn Tám – chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; ông Phan Văn Hơn – Chủ tịch UBND xã Bình Thành; ông Lê Văn Hùng – Giám đốc HTX Nông nghiệp Thạnh Mỹ B tham dự.

Trong buổi làm việc ông Nguyễn Thiện Hòa – Chi cục Trưởng Chi cục PTNT thông qua quyết định số 247/QĐ- SKHĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Tiểu dự án, Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất lúa của Tổ chức nông dân/HTX Nông nghiệp Thạnh Mỹ B, ấp Thạnh Mỹ B, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Bên cạnh đó ông cũng trao đổi về các hạng mục, điều kiện để thực hiện các hạng mục, tỷ lệ hỗ trợ của dự án và  gợi ý cho Hợp tác xã nêu ra những thắc mắc để cùng trao đổi thống nhất hạng mục cần thiết để đầu tư nhà kho, lò sấy. Ông Lê Văn Hùng – Giám đốc HTX Nông nghiệp Thạnh Mỹ B cho biết: người dân xã Bình Thành sống chủ yếu là sản xuất lúa hàng hóa (khoảng 85 %). Sau khi thu hoạch lúa nông dân bán lúa tươi do không có điều kiện sơ chế nên bán không được giá. Cho nên công trình này thật sự cần thiết đối với HTX Nông nghiệp Thạnh Mỹ B nhằm sơ chế lúa sau khi thu hoạch và liên kết với doanh nghiệp từ đầu vào sản xuất đến khâu tiêu thụ, tăng thu nhập cho nông dân.

Ông Phan Văn Hơn – P. Chủ tịch UBND xã Bình Thành thống nhất với ban quản lý dự án về Quyết định số 247/QĐ- SKHĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang và sẽ chỉ đạo các ngành triển khai, tuyên truyền, vận động để người dân tiếp cận dự án.

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Khuyến nông xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp.

Ý kiến bạn đọc