31/05/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Thành phố Vị Thanh: Triển khai mô hình khảo nghiệm dòng lai đậu nành có triển vọng
 28
 21/05/2020
Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân kỹ thuật gieo đậu nành

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân kỹ thuật gieo đậu nành

Mô hình được thực hiện tại xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh với diện tích 0,6 ha với 13 giống được khảo nghiệm do Trạm khuyến nông Tp. Vị Thanh kết hợp với Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền nam thực hiện.

Các giống khảo nghiệm là: TH 34 -19-2, TH 34-15-4, TH 34-11-5,TH 34-5-11,TH 6-9-4, TH 6-6-7, TH 6-6-3, TH6-5-7, TH6-4-10, TH 6-3-3, Nam Vang. Mô hình được triển khai vào tháng 5 năm 2020. Hộ tham gia được hỗ trợ 100% đậu nành giống, 100% phân bón thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, hộ tham gia sẽ được tập huấn kỹ thuật chăm sóc và  phòng trị sâu, bệnh đậu nành.

Đây là mô hình với mục tiêu chọn ra được một số giống đậu nành có triển vọng thích nghi với điều kiện thời tiết, đất đai của thành phố Vị Thanh.

Thời gian tới Trạm Khuyến nông Tp. Vị Thanh sẽ cử cán bộ kỹ thuật theo dõi thường xuyên, hướng dẫn hộ trồng thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, kết thúc mô hình sẽ tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả và nhân rộng.

Đỗ Thành Phúc
Trạm Khuyến nông Thành phố Vị Thanh

Ý kiến bạn đọc